4. juni 2024

Inspirere, dele og give videre

Der er en talemåde, der siger:

”Nogle mennesker er så fattige, at alt, de har, er penge”. Og ikke et ondt ord om penge, for de er både nødvendige og dejlige at have – og svære at undvære. Ikke desto mindre er det rigtigt, at meget ind mellem skal se ud af så meget og være så stort, mens det slet ikke hænger sammen i det små.

Derfor er vi hos SIGNALKOMMUNIKATIONPLUS umådelig stolt af at kende mennesker

der hver dag gør en aktiv og stor indsats for at få alle de små ting til at hænge sammen – og skabe en større helhed og bedre sammenhæng. Ildsjælene, som via ekstraordinære menneskelige egenskaber og/ eller nytænkende initiativer styrker fællesskabet og bygger bro. Hverdagens helte, der søger løsninger, og som netop finder det store i det små og derved er med til at gøre det, der i forvejen fungerer og er godt, endnu bedre. Og vel at mærke ikke alene for dem selv, men for os alle sammen.

Nogle af dem har vi haft fornøjelsen af at arbejde sammen med de sidste par år

... og det er en daglig glæde at opleve, hvordan det med en relativt lille indsats, men et kæmpe stort hjerte rent faktisk kan lade sig gøre at arbejde uegennyttigt og uselvisk for og med at bidrage positivt og varigt til fællesskabet.

TAK, fordi vi har fået lov til at være med på sidelinjen hos SIGNALKOMMUNIKATIONPLUS

... og for at vi har måttet forfatte kernefortællingen om en bemærkelsesværdig indsats, der forhåbentlig snart bliver udbredt - ikke kun i Danmark, men også udover vores lands grænser.

Vil du vide mere? Ring/ Skriv endelig. Vi lover, at det er helt uforpligtende. Selvfølgelig. 

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

bubble