Hos SIGNALKOMMUNIKATIONPLUS kender vi mange af de rigtigt store selskaber og deres problemstillinger. Vi kender endnu flere af de mellemstore virksomheder og deres udfordringer. Og vi kender de små kunder og deres daglige kampe.

Vi arbejder, lever og ånder for en udvalgt skare af spændende aktører i både dansk og europæisk erhvervsliv. Det gælder både virksomheder på tværs af brancher og sektorer. Og det gælder kultur- og erhvervspersonligheder PLUS nyheds-, erhvervs- og fagmedier m.fl. på tværs af landegrænser.  

Til gengæld har vi ingen officiel kundeliste. Vi arbejder ind imellem med opgaver, hvor vi delagtiggøres i så fortrolig og virksomhedsfølsom information, at non-disclosureaftaler med vores kunder en helt naturlig del af samarbejdspakken. Vi ønsker derfor at lade det være op til vores kunder selv at afgøre, om de vil fortælle, at vi er deres rådgiver og sparringspartner.

Vi lukker dog gerne lidt op for posen, for vi forstår til fulde, hvis du gerne vil vide lidt om hvilken type virksomheder, vi arbejder for, og hvilke opgaver, vi løser: 

Vi har verdens bedste kunder. PLUS

Det drejer sig om en solid blanding af brancher, sektorer og industrier, opgaver og projekter, målgrupper og medier. Og hvor nogle kunder lægger store, faste projekter og har retainerordninger hos os, kommer andre med mindre og mere ad-hoc baserede opgaver, der for fleres vedkommende understøttes af vores klippekort

  • Flere af it-branchens leverandører og konsulenthuse, herunder en af Europas største it-leverandører, en dansk vækstgazelle PLUS et nordisk softwarehus, et europæisk funderet konsulent- og specialisthus og en svensk it-rådgivningsvirksomhed
  • En aktør inden for belysning til både B2B- og B2C-markedet (eller måske rettere H2H)
  • En af Danmarks førende uddannelsesinstitutioner og en faglig interesseorganisation 
  • Et bladhus og en medievirksomhed
  • Ejendomshandlere og -mæglere
  • Kunstnere, kulturpersonligheder og erhvervsledere. 

Vi lever af gode anbefalinger. Og vi håber, at vi også kan gøre os fortjent til din. Ring gerne til os på 2424 7780 eller send os en mail på info@skplus.dk. Helt uforpligtende. Selvfølgelig. 

bubble